Informatie voor docenten

Het Mediawijsheid Debat is een discussiestarter voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Wat kunnen leerlingen en docenten van elkaar leren? Ga in 1, 2, 3 of 4 lesuren het gesprek in de klas aan over media en mediawijsheid aan de hand van vier stellingen die met een video worden ingeleid. Wat vinden de leerlingen van de geschetste situaties en de stellingen? Hoe zouden zij reageren en wat is volgens hen de oplossing? Kunnen ze zich verplaatsen in elkaars standpunten en reflecteren op hun eigen gedrag en dat van anderen?

Doelgroep

Onderbouw voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo)

Doelstellingen

  • Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en docenten gaan met elkaar in gesprek over diverse mediawijsheidthema’s.
  • Leerlingen denken na over verschillende mediawijsheidthema’s.
  • Leerlingen krijgen inzicht in elkaars normen en waarden met betrekking tot mediagebruik en gedrag op sociale media.
  • Docenten krijgen inzicht in de belevingswereld, gedachtes en behoeftes over media van hun leerlingen.
  • Docenten krijgen achtergrondinformatie en worden doorverwezen naar lesmateriaal passend bij de thema’s die aan bod komen in het Mediawijsheid Debat.

Praktisch

Om deel te nemen aan het Mediawijsheid Debat is nodig:

  • Digibord
  • Internet
  • Pen en papier

Voorbereiding docent

De docent kan ter voorbereiding de docentenhandleiding doornemen of de instructievideo bekijken en de stellingen die hij of zij wil behandelen doornemen. Ook kan voor inspiratie de opname van het Mediawijsheid Debat in Beeld en Geluid bekeken worden.

  • Inleidende video’s en stellingen, 17 november beschikbaar
  • Uitzending Mediawijsheid Debat, 17 november 17:00 uur beschikbaar.

Download factsheet over het Mediawijsheid Debat

Het debat

Debatteren is discussiëren met regels waarbij je niet elkaar, maar een jury probeert te overtuigen. Het gesprek dat hiermee op gang komt, geeft de docent en leerlingen meer inzicht in elkaars belevingswereld, overwegingen, behoeftes en normen en waarden als het gaat om media.

Instructievideo: in 7 stappen een debat voeren in de klas

Thema’s

Het Mediawijsheid Debat voer je aan de hand van vier stellingen over vier thema’s.
Het is mogelijk om de thema’s afzonderlijk van elkaar te behandelen. Tijdens een lesuur is het mogelijk om één thema en één stelling uitgebreid te bespreken. Docenten kunnen zelf een keuze maken welk thema zij in de les willen behandelen. Het is uiteraard ook mogelijk om alle thema’s te behandelen verspreid over vier lessen.

Initiatiefnemers